Regisztráció

(a következő fájltípusok engedélyezettek: jpg,pdf,doc,zip,rar)

Regisztrációmmal a Vakok Elektronikus Könyvbarátok Klubja elnevezésű Civil Társasághoz tagként csatlakozom.

Kijelentem, hogy a Civil Társaság Alapító Okiratának szövegét jelen Csatlakozó Nyilatkozat elfogadása előtt részletesen megismertem, az Alapító Okiratba foglaltakat magamra nézve önként vállalt kötelezettségként elfogadom.

Hozzájárulok ahhoz, hogy a Civil Társaság személyes adataimat a tagsági viszony fennállása alatt kezelje, őrizze, beleértve a látássérültségemet igazoló okiratokat is, de kikötöm, hogy arra nem jogosult harmadik személy részére - hatóság vagy bíróság hivatalos megkeresése kivételével - személyes adataimat kiadja.

Jelen Csatlakozó Nyilatkozatomat a Civil Társaság tagsága létesítése érdekében adtam, az más célra nem használható fel.